Gravatar
nikimm
2011-06-21_06:13
ООН предлага да се легализират наркотиците

http://promena.org/%D0%BE%D0%BE%D0%BD-% ... %BE%D1%82/