Gravatar
DEACTIVATED time wave zer
2007-10-05_08:27
Какво е орфеевия лад? За гайдите и Орфей

Какво е орфеевия лад? Някой има ли идея или повече информация?
Gravatar
shpongled
2007-10-05_10:48


За орфеев лад не съм чувал. Пинципно лад-а е разновидност на гамата, в която някои тонове се повишени или намалени. ето какво намерих за ладовете [b:3jnx8xjn] Разновидност на мажора[/b:3jnx8xjn] а)Натурален мажор.Мажорен лад,при който между III-IV и VII-VIII степен има полутонове,а между останалите степени цели тонове се нарича натурален. до,ре,ми,фа,сол,ла,си,до б)Хармоничен мажор.По хармонически съображения с цел да се получи по-характерно звучене на субдоминатовия акорд(акордът на IV степен) се понижава VI степен на лада,в който резултат на това понижение придобива следния вид: до,ре,ми,фа,сол,ла бемол,си,до При тази разновидност на мажора са налице три полутона-между III-IV,V-VI и VII-VIII степен,три цели тона-между I-II,II-III и IV-V степен,а между VI-VII се явява хроматичният интервал увеличена секунда,наречена още хиатус. в)Мелодичен мажор.Хиатусът,получен при хармоничния вид на мажора,е бил смятан за немелодичен и трудно изпълним интервал за пеене.За неговото отстраняване се е прибягвало о понижение и на VII степен от лада.По този начин по мелодически съображения, се е получила друга разновидност на мажора-мелодичен мажор. до,ре,ми,фа,сол,ла бемол,си бемол,до Тук полутоновете са между III-IV и V-VI степен,а между останалите степени има само цели тонове. г)Бихармоничен мажор(ориенталски,цигански,маджарски)В сравнение с натуралния вид,тази разновидност е с понижена II и VI степен: до,ре бемол,ми,фа, сол,ла бемол,си,до В бихармоничния мажорен лад са налице 4 полутона- между I-II,III-IV,V-VI и VI-VII степен,две увеличени секунди(два хиатуса)-между II-III и VI-VII степен.Цял тон има само между IV и V степен. д)Лидийски мажор.Този лад се различава от натуралния вид на мажора по повишената си IV степен,която образува с I стпен интервал увеличена кварта.Тази увеличена кварта е характерният за лидийския лад интервал: до,пе,ми,фа диез,сол,ла,си,до При този вид полутоновете са между IV-V и VII-VIII степен,а между всички останали степени се явяват само жели тонове. е)Миксолидийски мажор.Този вид се различава от натуралния вид на мажора по понижената си VII степен,която образува с I степен интервал малка септима.Тази малка септима,наречена в дадения случай миксолидийска септима,е характерният за миксолидийския лад интервал: до,ре,ми,фа,сол,ла,си бемол,до При този лад полутоновете са между III-IV и VI-VII степен,а между всички останали степени се явяват само цели тонове. При всичко казано за строежа на разновидностите на мажора се вижда,че разликата е между тях в по-голяма или по-малка отдалеченост между неустойчивите и устойчивите тонове. [b:3jnx8xjn] Разновидности на минора [/b:3jnx8xjn] а)Натурален минор.Минорен лад,при който между II-III и V-VI има полутонове,а между останалите степени-цели тонове,се нарича натурален ла,си,до,ре,ми,фа,сол,ла б)Хармоничен минор.По хармонически съображениа с цел да се получи по-характерно звучене на доминантовия акорд се повишава VII степен в лада,който в резултат на това повишение придобива следния вид: ла,си,до,ре,ми,фа,сол диез,ла При тази разновидност на минора са налице три полутона-между II-III,V-VI и VII-VIII степен,три цели тона-между I-II,III-IV и IV-V степен.Между VI-VII степен се явява увеличена секунда. в)Мелодичен минор.Хиатусът,получен при хармоничния вид на минора, е бил смятан,както беше споменато,за немелодичен и трудно изпълним интервал за пеене.За неговото отстраняване се е прибягвало до повишение и на VII степен от лада.По този начин по мелодически съображения, се е получила друга разновидност на минора: ла,си,до,ре,ми,фа диез,сол диез, ла Тук полутоновете са между II-III и VII-VIII степен,а между останалите степени има само цели тонове. г)Бихармоничен минор(ориенталски,цигански,маджарски).В сравнение с натуралния вид тази разновидност на минора е с повишена IV и VII степен: ла,си,до,ре диез,ми,фа,сол диез,ла В бихармоничния минорен лад са налице четири полутона:между II-III,IV-V,V-VI и VII-VIII степен,две секунди между III-IV и VI-VII степен.Цял тон има само между I и II степен. д)Дорийски минор.Този лад се различава от натуралния вид на минора по повишената си VI степен,която образува с I интервал голяма секста.Тази голяма секста е характерният за дорийският лад интервал: ла,си,до,ре,ми,фа диез,сол,ла При тази разновидност на минора полутоновете са между II-III и VI-VII степен,а между всички останали се явяват само цели тонове. е)Фригийски минор.Този лад се различава от натуралния минор по понижената си II степен,която образува с I степен интервал малка секунда.Тази малка секунда-наречена в дадения случай фригийска секунда,е характерният за фригииския лад интервал: ла,си бемол,до,ре,ми,фа,сол,ла При този лад полутоновете са между I-II и V-VI степен,а между всички останали степени се явяват само цели тонове. От всичко казано за строежа на разновидностите на минора се вижда,че разликата между тях (както при мажора) е само в по-голямата или по-малката отдалеченост между неустойчивите и устойчивите тонове. -------------------- http://www.myspace.com/bgfreestyle
Gravatar
Raya
2007-10-05_11:14


От знанията които имам от музикалното(а те не са съвсем пресни),лада в родопите е ПЕНТАТОНИКА,тва е единствената фолклорна област у нас,която използва този автентичен лад.Там където е живял и творил Орфей. Та май тва е конкретния отговор на вапроса ти :)
Gravatar
Raya
2007-10-05_12:03


Бтв в България се срещат и 4рите основни тонови рода: пентатоника,диатоника,хроматика и енхармоника.Може би защото в миналото сме били кръстопът на много култури и цивилизации,на много нашествия и преселения. КРАТКО (муз.) обяснение за пентатоника: петстепенни звукови редици,в които октавата е раделена на 5 неравни интервала-3 големи секунди и 2 малки терци. WTF :?: :lol:
Gravatar
DEACTIVATED time wave zer
2007-10-06_10:35


Ами аз много се чудих дали да не кръстя темата какво е пентатониката, защото именно на нея се вика орфеев лад. Който е ходил на солфеж, със сигурност си има представа какво е пентатониката като музикална теория. Октавата не винаги е имала същия строеж както я познаваме. Хроматичната октава не винаги е имала 12 полутона както е сега. В някои култури е имала пет степени, например в културата на траките. В Индия пък: 24 степени от четвърт тон. Петте степени можеш да си ги представиш ако си представиш само черните клавиши в една октава. При тва разстоянието между полутоновете не е както при съвременната октава тоест равно, ами е неравноделно тоест неравномерно. Секунда е разстоянието между два съседни тона, а пък терца - между три. Има малки и големи терци според полутоновете между тях. И общо взето пентатониката просто е един друг начин да се пресъздаде музикалната хармония ( шото тази която ни е позната в музикалната теория идва от Питагор и съответно е строго математическа - сички полутонове са равни) , но тва което мен ме интересува пентатониката и какъв е математическия и философския и произход. Мислех да ви пусна една статийка в която събрах факти по въпроса, но пак ще се проточи малко че все иззлизат нови и нови неща